Rss

Biznes wspiera zrównoważony rozwój Polski

Kapitał społeczny i ludzki, infrastruktura, zasoby naturalne, energia oraz jakość państwa i instytucji publicznych to obszary kluczowe do realizacji celów zrównoważonego rozwoju - wynika z raportu Wizja Zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050, dokumentu powstałego w drodze konsultacji PwC, Ministerstwa Gospodarki oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu z przedsiębiorcami.