Rss

MFW obniża perspektywy światowego wzrostu gospodarczego

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył w dniu wczorajszym prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego w bieżącym roku. Według MFW wzrost światowego PKB wyniesie około 0,7 procent, zamiast zakładanych poprzednio 3,3 procent. Największych kłopotów fundusz spodziewa się w Europie i być może to zdanie będzie przyczynkiem dla głębszej refleksji wśród kupujących akcje i nie pozwoli na zbytni optymizm.

Roczne zmiany indeksów giełdowych

W inwestowaniu na giełdzie nie warto kierować się jedynie wysokością rocznej stopy zwrotu, gdyż nie uwzględnia ona wahań indeksów w ciągu roku, w poszczególnych fazach giełdowej koniunktury. Jednak według ekspertów najbliższe lata pomimo utrzymującego się kryzysu oraz zadłużenia w strefie euro, może okazać się przewidywalny w kontekście giełdowych inwestycji.