Rss

MFW obniża perspektywy światowego wzrostu gospodarczego

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył w dniu wczorajszym prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego w bieżącym roku. Według MFW wzrost światowego PKB wyniesie około 0,7 procent, zamiast zakładanych poprzednio 3,3 procent. Największych kłopotów fundusz spodziewa się w Europie i być może to zdanie będzie przyczynkiem dla głębszej refleksji wśród kupujących akcje i nie pozwoli na zbytni optymizm.

Spodziewane pogorszenie nastrojów na rynkach finansowych

Mimo dobrych danych dotyczących aktywności przemysłowej i w sektorze usług w Niemczech i we Francji, można się w najbliższym czasie spodziewać pogorszenia nastrojów rynkowych zarówno w europie, jak i na świecie. Wynika to z coraz większych problemów południa europy i coraz większego rozdźwięku między sytuacją gospodarczą północy i południowej części strefy euro.