Rss

MFW obniża perspektywy światowego wzrostu gospodarczego

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył w dniu wczorajszym prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego w bieżącym roku. Według MFW wzrost światowego PKB wyniesie około 0,7 procent, zamiast zakładanych poprzednio 3,3 procent. Największych kłopotów fundusz spodziewa się w Europie i być może to zdanie będzie przyczynkiem dla głębszej refleksji wśród kupujących akcje i nie pozwoli na zbytni optymizm.

Dobre dane makro ze strefy euro

W dniu wczorajszym napływały stosunkowo dobre dane makroekonomiczne dotyczące wskaźników aktywności w sektorze przemysłowym i sektorze usług w strefie euro. Rozbudziło to nadzieje inwestorów, że silna recesja w europie nie jest jeszcze przesądzona. Niestety nastroje mógł popsuć raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który przewiduje spowolnienie wzrostu światowej gospodarki w 2012 roku oraz łagodną recesję w krajach strefy euro.