Rss

Spodziewane pogorszenie nastrojów na rynkach finansowych

Mimo dobrych danych dotyczących aktywności przemysłowej i w sektorze usług w Niemczech i we Francji, można się w najbliższym czasie spodziewać pogorszenia nastrojów rynkowych zarówno w europie, jak i na świecie. Wynika to z coraz większych problemów południa europy i coraz większego rozdźwięku między sytuacją gospodarczą północy i południowej części strefy euro.

Dobre dane makro ze strefy euro

W dniu wczorajszym napływały stosunkowo dobre dane makroekonomiczne dotyczące wskaźników aktywności w sektorze przemysłowym i sektorze usług w strefie euro. Rozbudziło to nadzieje inwestorów, że silna recesja w europie nie jest jeszcze przesądzona. Niestety nastroje mógł popsuć raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który przewiduje spowolnienie wzrostu światowej gospodarki w 2012 roku oraz łagodną recesję w krajach strefy euro.