Rss

Podatki

Rodzaje podatków

Podatki mogą być różnie klasyfikowane dla celów poznawczych i praktycznych. W klasyfikacjach tych stosuje się różne kryteria.

Ze względu na kryterium przedmiotowe podatki dzielą się na:

  • podatki majątkowe i podatki od praw majątkowych,
  • podatki od przychodów,
  • podatki od dochodów,
  • podatki od wydatków.

Źródłem podatków majątkowych jest, co wynika z samej nazwy, posiadany już przez podatnika majątek. Z zasad opodatkowania wiemy, że fiskalna ingerencja państwa nie powinna naruszać ekonomicznej podstawy podatku, co oznacza, że w wyniku nakładania podatków wartość majątku podatnika nie powinna się zmniejszać. Jeżeli na skutek nałożenia podatku następuje uszczuplenie majątku, to wówczas taki podatek określa się mianem podatku realnego, jeśli jednak źródłem podatku jest dochód z majątku, to taki podatek nazywa się podatkiem nominalnym.