Rss

Pozytywne dane z niemieckiego rynku nieruchomości

Dobre dane napływają z niemieckiego rynku nieruchomości. Niemcy, obok Skandynawii, zostały wybrane za najlepsze miejsca do inwestowania w nieruchomości w tym roku. Wyboru dokonali zarządzający funduszami nieruchomościowymi. Już drugi rok z rzędu niemieckie nieruchomości handlowe zostały wskazane jako najlepszy wybór.

Oferty najmu mieszkań popularniejsze

Serwis Oferty.net przeprowadził badanie rynku nieruchomości w latach 2010 i 2011 na temat zapytań o oferty najmu mieszkań i zapytań o oferty sprzedaży. Z analizy wynika że większość osób jest bardziej zainteresowana wynajmem mieszkania niż jego zakupem. Według analizy w roku 2011 była przewaga zapytań o oferty najmu, natomiast w roku 2010 liczba zapytań o oferty najmu była średnio o 1/4 mniejsza od liczby zapytań o oferty sprzedaży.

Niedoceniony leasing konsumencki

W leasingu konsumenckim podobnie jak w kredycie klient płaci miesięczne raty, a po zakończeniu spłat pojazd staje się jego własnością. Leasing konsumencki nie jest objęty różnorodnymi rekomendacjami ograniczającymi naszą zdolność kredytową.

Dobre dane makro ze strefy euro

W dniu wczorajszym napływały stosunkowo dobre dane makroekonomiczne dotyczące wskaźników aktywności w sektorze przemysłowym i sektorze usług w strefie euro. Rozbudziło to nadzieje inwestorów, że silna recesja w europie nie jest jeszcze przesądzona. Niestety nastroje mógł popsuć raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który przewiduje spowolnienie wzrostu światowej gospodarki w 2012 roku oraz łagodną recesję w krajach strefy euro.

Bez karty kredytowej łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Likwidacja karty kredytowej i pożyczek ratalnych czy dołączenie współkredytobiorcy to sztuczki, które mogą podwyższyć zdolność kredytową modelowej rodziny o nawet 60 tys. złotych. W czasach nowej Rekomendacji S mogą okazać się one jedynym sposobem na skredytowanie mieszkania.

Wyniki budownictwa mieszkaniowego 2011

2011 rok nie zapisał się chlubnie na rynku mieszkaniowym – pod względem ogólnej liczby oddanych do użytku M był to najgorszy okres w ostatnim pięcioleciu. Obserwowano znaczną nadpodaż nowych lokali, która doprowadziła niemal do wojny cenowej między deweloperami – podaje raport CEE Property Group.

Skarbowe papiery wartościowe 16-20.01.12

W ubiegłym tygodniu bardzo dobre nastroje utrzymywały się na krajowym rynku stopy procentowej. Krzywa dochodowości obniżyła się o 7-16 pb na przełomie tygodnia, mimo, że o możliwych podwyżkach stóp mówili ostatnio między innymi prezes NBP Marek Belka (bezpośrednio po posiedzeniu RPP), Jerzy Hausner (RPP) oraz Andrzej Raczko (NBP).

Roczne zmiany indeksów giełdowych

W inwestowaniu na giełdzie nie warto kierować się jedynie wysokością rocznej stopy zwrotu, gdyż nie uwzględnia ona wahań indeksów w ciągu roku, w poszczególnych fazach giełdowej koniunktury. Jednak według ekspertów najbliższe lata pomimo utrzymującego się kryzysu oraz zadłużenia w strefie euro, może okazać się przewidywalny w kontekście giełdowych inwestycji.

Ataki hakerskie: testy i audyty bezpieczeństwa

Hakerzy głównie wykorzystują luki w aplikacjach typu SQL-Injection, XSS czy CSRF. Według specjalistów z firmy Hostersi oprócz zabezpieczeń systemów operacyjnych oraz właściwej ochrony warstwy sieciowej i aplikacji, trzeba równocześnie zadbać o bezpieczny kod. Trzeba również pamiętać że bezpieczeństwo jest ciągłym procesem i musi podlegać ciągłej weryfikacji.

Oszczędności Polaków coraz większe

Saldo oszczędności Polaków w 2011 roku sięgnęło niemal 467,8 miliarda złotych – podaje Open Finance. Teraz instytucje finansowe stoją przed nie lada zadaniem – zatrzymaniem powierzonych im pieniędzy. Wyzwanie tym większe, że wypełnienie rynkowej luki po zniknięciu lokat antypodatkowych może okazać się niełatwe.