Rss

Bez karty kredytowej łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Likwidacja karty kredytowej i pożyczek ratalnych czy dołączenie współkredytobiorcy to sztuczki, które mogą podwyższyć zdolność kredytową modelowej rodziny o nawet 60 tys. złotych. W czasach nowej Rekomendacji S mogą okazać się one jedynym sposobem na skredytowanie mieszkania.

Wyniki budownictwa mieszkaniowego 2011

2011 rok nie zapisał się chlubnie na rynku mieszkaniowym – pod względem ogólnej liczby oddanych do użytku M był to najgorszy okres w ostatnim pięcioleciu. Obserwowano znaczną nadpodaż nowych lokali, która doprowadziła niemal do wojny cenowej między deweloperami – podaje raport CEE Property Group.

Skarbowe papiery wartościowe 16-20.01.12

W ubiegłym tygodniu bardzo dobre nastroje utrzymywały się na krajowym rynku stopy procentowej. Krzywa dochodowości obniżyła się o 7-16 pb na przełomie tygodnia, mimo, że o możliwych podwyżkach stóp mówili ostatnio między innymi prezes NBP Marek Belka (bezpośrednio po posiedzeniu RPP), Jerzy Hausner (RPP) oraz Andrzej Raczko (NBP).

Roczne zmiany indeksów giełdowych

W inwestowaniu na giełdzie nie warto kierować się jedynie wysokością rocznej stopy zwrotu, gdyż nie uwzględnia ona wahań indeksów w ciągu roku, w poszczególnych fazach giełdowej koniunktury. Jednak według ekspertów najbliższe lata pomimo utrzymującego się kryzysu oraz zadłużenia w strefie euro, może okazać się przewidywalny w kontekście giełdowych inwestycji.

Ataki hakerskie: testy i audyty bezpieczeństwa

Hakerzy głównie wykorzystują luki w aplikacjach typu SQL-Injection, XSS czy CSRF. Według specjalistów z firmy Hostersi oprócz zabezpieczeń systemów operacyjnych oraz właściwej ochrony warstwy sieciowej i aplikacji, trzeba równocześnie zadbać o bezpieczny kod. Trzeba również pamiętać że bezpieczeństwo jest ciągłym procesem i musi podlegać ciągłej weryfikacji.

Oszczędności Polaków coraz większe

Saldo oszczędności Polaków w 2011 roku sięgnęło niemal 467,8 miliarda złotych – podaje Open Finance. Teraz instytucje finansowe stoją przed nie lada zadaniem – zatrzymaniem powierzonych im pieniędzy. Wyzwanie tym większe, że wypełnienie rynkowej luki po zniknięciu lokat antypodatkowych może okazać się niełatwe.

Wyceń ryzyko inwestowania w obligacje korporacyjne

Obligacje pod względem bezpieczeństwa sytuowane są między aktywami bezpiecznymi (papierami skarbowymi) a akcjami. Inwestowanie w dłużne papiery korporacyjne wiąże się więc z pewnym ryzykiem, które uzależnione jest od prawdopodobieństwa niewypłacalności emitenta i stopy odzysku – podaje Noble Securities.

Polski rynek pracy atrakcyjny dla Niemców

W obecnej chwili w Niemczech jest duże zapotrzebowanie na pracowników. Minimalne zarobki u naszych zachodnich sąsiadów wynoszą 7,01 euro na godzinę dla pracowników zatrudnianych w landach wschodnich i 7,89 EURO dla pracowników w landach zachodnich. Jednak okazało się, że Polacy nie zaczęli masowo emigrować na zachodnią granicę. Niemcy przede wszystkim potrzebują informatyków oraz inżynierów. Natomiast Niemcy coraz częściej wybierają polski rynek pracy i podejmują pracę w zawodach takich jak prawnicy, managerowie, inżynierowie i tłumacze.