Rss

Idealny biznes

Idealny biznes zależy w dużej mierze od pomysłu i efektywności oraz od minimum nakładów i wysiłku jaki należy włożyć. Najlepiej, gdy produkt sprzedaje się przez cały czas, a nie tylko sezonowo.

Biznes wspiera zrównoważony rozwój Polski

Kapitał społeczny i ludzki, infrastruktura, zasoby naturalne, energia oraz jakość państwa i instytucji publicznych to obszary kluczowe do realizacji celów zrównoważonego rozwoju - wynika z raportu Wizja Zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050, dokumentu powstałego w drodze konsultacji PwC, Ministerstwa Gospodarki oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu z przedsiębiorcami.

MFW obniża perspektywy światowego wzrostu gospodarczego

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył w dniu wczorajszym prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego w bieżącym roku. Według MFW wzrost światowego PKB wyniesie około 0,7 procent, zamiast zakładanych poprzednio 3,3 procent. Największych kłopotów fundusz spodziewa się w Europie i być może to zdanie będzie przyczynkiem dla głębszej refleksji wśród kupujących akcje i nie pozwoli na zbytni optymizm.

Spodziewane pogorszenie nastrojów na rynkach finansowych

Mimo dobrych danych dotyczących aktywności przemysłowej i w sektorze usług w Niemczech i we Francji, można się w najbliższym czasie spodziewać pogorszenia nastrojów rynkowych zarówno w europie, jak i na świecie. Wynika to z coraz większych problemów południa europy i coraz większego rozdźwięku między sytuacją gospodarczą północy i południowej części strefy euro.

Budownictwo drogowe i mostowe – przetargi II poł. 2011

Drugie półrocze 2011 roku to kolejne przetargi w budownictwie drogowo-mostowym. Jak wynika z podsumowania www.pressinfo.pl i Grupy Marketingowej TAI najwięcej przetargów rozstrzygnięto w województwie mazowieckim. Mazowsze wygrywa również pod względem wysokości sum, na które opiewały zamówienia publiczne.

Rozwiązanie Symantec do ochrony informacji

Firma Symantec zapowiedziała rozwiązanie do inteligentnego nadzoru nad informacjami. Pozwoli ono organizacjom pogodzić interesy działów biznesowych, prawnych i informatycznych. Dodatkowo, pomoże ono ograniczyć ryzyko i koszty oraz zapewnić pracownikom swobodę pracy. Aby pomóc organizacjom w skuteczniejszym chronieniu informacji, stworzeniu zasad retencji danych oraz usprawnieniu procesu elektronicznego odkrywania informacji (eDiscovery), Symantec ogłosił plany zacieśnienia integracji między swoimi flagowymi rozwiązaniami pamięci masowej i produktami eDiscovery.

Pozytywne dane z niemieckiego rynku nieruchomości

Dobre dane napływają z niemieckiego rynku nieruchomości. Niemcy, obok Skandynawii, zostały wybrane za najlepsze miejsca do inwestowania w nieruchomości w tym roku. Wyboru dokonali zarządzający funduszami nieruchomościowymi. Już drugi rok z rzędu niemieckie nieruchomości handlowe zostały wskazane jako najlepszy wybór.

Oferty najmu mieszkań popularniejsze

Serwis Oferty.net przeprowadził badanie rynku nieruchomości w latach 2010 i 2011 na temat zapytań o oferty najmu mieszkań i zapytań o oferty sprzedaży. Z analizy wynika że większość osób jest bardziej zainteresowana wynajmem mieszkania niż jego zakupem. Według analizy w roku 2011 była przewaga zapytań o oferty najmu, natomiast w roku 2010 liczba zapytań o oferty najmu była średnio o 1/4 mniejsza od liczby zapytań o oferty sprzedaży.

Niedoceniony leasing konsumencki

W leasingu konsumenckim podobnie jak w kredycie klient płaci miesięczne raty, a po zakończeniu spłat pojazd staje się jego własnością. Leasing konsumencki nie jest objęty różnorodnymi rekomendacjami ograniczającymi naszą zdolność kredytową.

Dobre dane makro ze strefy euro

W dniu wczorajszym napływały stosunkowo dobre dane makroekonomiczne dotyczące wskaźników aktywności w sektorze przemysłowym i sektorze usług w strefie euro. Rozbudziło to nadzieje inwestorów, że silna recesja w europie nie jest jeszcze przesądzona. Niestety nastroje mógł popsuć raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który przewiduje spowolnienie wzrostu światowej gospodarki w 2012 roku oraz łagodną recesję w krajach strefy euro.