Rss

Spodziewane pogorszenie nastrojów na rynkach finansowych

Mimo dobrych danych dotyczących aktywności przemysłowej i w sektorze usług w Niemczech i we Francji, można się w najbliższym czasie spodziewać pogorszenia nastrojów rynkowych zarówno w europie, jak i na świecie. Wynika to z coraz większych problemów południa europy i coraz większego rozdźwięku między sytuacją gospodarczą północy i południowej części strefy euro.