Rss

Dobre dane makro ze strefy euro

W dniu wczorajszym napływały stosunkowo dobre dane makroekonomiczne dotyczące wskaźników aktywności w sektorze przemysłowym i sektorze usług w strefie euro. Rozbudziło to nadzieje inwestorów, że silna recesja w europie nie jest jeszcze przesądzona. Niestety nastroje mógł popsuć raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który przewiduje spowolnienie wzrostu światowej gospodarki w 2012 roku oraz łagodną recesję w krajach strefy euro.